The Penthouse (2020) Ep.1-44 จบ: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

เรื่องย่อ : The Penthouse จะเล่าถึงเรื่องราวความทะเยอทะยาน ความเป็นแม่ และความสำเร็จของหญิงสาวคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นในวงการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและมีเพียงเป้าหมายเดียวในใจทำให้เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชั้นสูง

 • 1 - 1
  Ep.1 Jun. 21, 2024
 • 1 - 2
  Ep.2 Jun. 21, 2024
 • 1 - 3
  Ep.3 Jun. 21, 2024
 • 1 - 4
  Ep.4 Jun. 21, 2024
 • 1 - 5
  Ep.5 Jun. 21, 2024
 • 1 - 6
  Ep.6 Jun. 21, 2024
 • 1 - 7
  Ep.7 Jun. 21, 2024
 • 1 - 8
  Ep.8 Jun. 21, 2024
 • 1 - 9
  Ep.9 Jun. 21, 2024
 • 1 - 10
  Ep.10 Jun. 21, 2024
 • 1 - 11
  Ep.11 Jun. 21, 2024
 • 1 - 12
  Ep.12 Jun. 21, 2024
 • 1 - 13
  Ep.13 Jun. 21, 2024
 • 1 - 14
  Ep.14 Jun. 21, 2024
 • 1 - 16
  Ep.16 Jun. 21, 2024
 • 1 - 17
  Ep.17 Jun. 21, 2024
 • 1 - 18
  Ep.18 Jun. 21, 2024
 • 1 - 19
  Ep.19 Jun. 21, 2024
 • 1 - 20
  Ep.20 Jun. 21, 2024
 • 1 - 21
  Ep.21 Jun. 21, 2024
 • 1 - 22
  Ep.22 Jun. 21, 2024
 • 1 - 23
  Ep.23 Jun. 21, 2024
 • 1 - 24
  Ep.24 Jun. 21, 2024
 • 1 - 25
  Ep.25 Jun. 21, 2024
 • 1 - 26
  Ep.26 Jun. 21, 2024
 • 1 - 27
  Ep.27 Jun. 21, 2024
 • 1 - 28
  Ep.28 Jun. 21, 2024
 • 1 - 29
  Ep.29 Jun. 21, 2024
 • 1 - 30
  Ep.30 Jun. 21, 2024
 • 1 - 31
  Ep.31 Jun. 21, 2024
 • 1 - 32
  Ep.32 Jun. 21, 2024
 • 1 - 32
  Ep.32 Jun. 21, 2024
 • 1 - 33
  Ep.33 Jun. 21, 2024
 • 1 - 35
  Ep.35 Jun. 21, 2024
 • 1 - 36
  Ep.36 Jun. 21, 2024
 • 1 - 37
  Ep.37 Jun. 21, 2024
 • 1 - 38
  Ep.38 Jun. 21, 2024
 • 1 - 39
  Ep.39 Jun. 21, 2024
 • 1 - 40
  Ep.40 Jun. 21, 2024
 • 1 - 41
  Ep.41 Jun. 21, 2024
 • 1 - 42
  Ep.42 Jun. 21, 2024
 • 1 - 43
  Ep.43 Jun. 21, 2024
 • 1 - 44
  Ep.44 END Jun. 21, 2024