The Good Doctor Season1: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?

 • 1 - 1
  EP1 Jul. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP2 Jul. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP3 Jul. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP4 Jul. 23, 2024